Leren blind typen met Typ10

Typ10 is een leuke methode om kinderen op een speelse manier blind te leren typen.

Een onleesbaar handschrift kan een grote impact hebben op het zelfbeeld van je kind. Wanneer schrijven veel inspanning vraagt kan leren blind typen het werktempo van je kind in de klas versnellen en zal de frustratie afnemen.

Het programma Typ10 is ontwikkeld door therapeuten waardoor er meer aandacht besteed wordt aan de specifieke noden van het kind tijdens het aanleren van de letters.  DRoofvogel zit op de Top, de Fazant zit in het Gras en de Vis zwemt in de Beek. Dit is een voorbeeld van hoe je kind op een visuele, auditieve en tactiele manier de letters van de linker wijsvinger zal aanleren.

Leren typen met Typ10 is aangewezen voor alle kinderen vanaf 9 jaar en wij behalen zeer goede resultaten bij kinderen met DCD, dyslexie, fijnmotorische problemen, autisme en ADHD.

Wat houdt het in?

  • 5 individuele sessies in de praktijk om de letters aan te leren
  • 5 individuele opvolgsessies in de praktijk of online
  • Deze sessies komen in aanmerking voor terugbetaling van 50% met een doktersvoorschrift (kinesitherapie stimuleren van de fijne motoriek)
  • Het kind krijgt een eigen werkboekje zodat de oefeningen thuis kunnen herhaald worden. (Prijs €15)
  • Via een online module oefenen de kinderen thuis al spelenderwijs en hebben we als therapeut zicht op de typfouten die het kind nog maakt. Op die manier kunnen we de lessen individueel bijsturen. Gebruik van de online module (1 jaar geldig) kost € 40